Spirituella meditationer - 6 månaders kurs.

Detta är en kurs för dig som vill uppgradera dina frekvenser, öka din medvetenhet via meditativa övningar. Under 6 månader får du meditationer varje måndag kl 9.00.
 Ord pris 2674 kr

https://mediumskolan.simplero.com/products/91621-Spirituella-meditationer-som-oppnar-inre


Lärare på Mediumskolans web utbildningar.
Varmt välkommen att läsa mer om våra utbildningar på länkarna under varje utbildning.

Arbeta intuitivt som medium

Utbildning på distans under ett helt år.
Coaching i feedbackgrupp
Kvalitetssäkrad och lättförstålig. Ny Start 30 mars
ord pris 9990 kr

Arbeta som healingterapeut

Utbildning på distans under ett helt år.
Coaching i feedbackgrupp
Kvalitetssäkrad och lättförstålig. Ny Start 27 april
ord.pris 9990 kr

Arbeta som djurkommunikatör

Utbildning på distans under ett helt år.
Coaching i feedbackgrupp
Kvalitetssäkrad och lättförstålig. Ny start 2 mars
ord pris 9990 kr

Tarologikurs

En kurs på 4 veckor med massor av lektioner som du har tillgång till i 6 månader
Kursen är till för dig som vill veta mera om symboler och dess betydelser. Rullande start
ordpris 3675 kr. Sommarerbjudande 1687 kr
https://mediumskolan.simplero.com/products/87552-Forstaa-dina-tarotkort-budskapen-och